Ochrona środowiska

opłata depozytowa

Sprzedawca akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych, przemysłowych, trakcyjnych zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za każdy akumulator w przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora przez nabywcę w momencie dokonania zakupu akumulatora. Przyjęcie opłaty depozytowej zostaje potwierdzone stosownym dokumentem.

zwrot opłaty depozytowej

Nabywca otrzymuje zwrot opłaty depozytowej po dostarczeniu zużytego akumulatora w terminie do 30 dni.

zwrot zużytego akumulatora

Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora. Zużyty akumulator może zostać zwrócony w miejscu zakupu lub w dowolnym punkcie odbioru. Lista takich punktów zostaje dołączona przez wprowadzającego akumulator do obrotu na karcie gwarancyjnej lub informacji dołączonej do akumulatora.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.79 poz. 666 art. 54.p.1-5,art. 55 p.1.) Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1060, z 2013 r. poz. 21, z 2014 r. poz. 1322.Dz.U.z 2015r. poz. 687,1688